شاخص به مدار مثبت بازگشت/تلاش سنگ‌آهنی‌ها برای رشد بازار          -          سقوط آزاد سنگ‌آهن جهانی           -          چاه گز 40 دلار در بورس کالا قیمت خورد           -          سقوط قیمت سنگ اهن در کار نیست          -          زمینه‌های همکاری معدنی ایران و کره جنوبی/با کره جنوبی دسترسی به تکنولوژی‌ در معادن آسانتر می‌شود          -          رشد ۱۵۴ درصدی صادرات سنگ آهن ایران در فروردین ۹۵          -          استراتژی ایران برای دوران بحران رکود فولاد          -          با افزایش تعرفه واردات فولاد در سال 95 موافقت شد          -          سنگ آهن بالای 50 دلار باقی ماند          -          سنگ‌آهن ایران 52.19 دلار شد          -          

قیمت های جهانی سنگ آهن
اولين نرم افزار اندرويدي قيمت هاي جهاني سنگ آهن ايران
امكاني رايگان از گروه ايران سنگ آهن براي فعالان بازار سنگ آهن
نمودار تغییرات قیمت سنگ آهن مگنتیت (Magnetite) عیار 60-61 تحویل به صورت FOB
عیار : شرایط تحویل : بازه زمانی :
نمایش کامل جدول

جدول قیمت جهانی سنگ آهن مگنتیت (Magnetite)
4
خرداد
1
خرداد
29
ارديبهشت
27
ارديبهشت
25
ارديبهشت
23
ارديبهشت
21
ارديبهشت
20
ارديبهشت
18
ارديبهشت
14
ارديبهشت
تحویل
عیار
30.5 $
33.2 $
35.2 $
33.5 $
33.5 $
34.5 $
33.5 $
36.5 $
38 $
43.3 $
FOB
61-62
40.3 $
43 $
45 $
43.3 $
43.3 $
44 $
43.3 $
46.3 $
47.8 $
53.1 $
CFR
61-62
30 $
32.7 $
34.5 $
32.5 $
32.5 $
33.2 $
32.5 $
35.5 $
37 $
42.3 $
FOB
60-61
38.8 $
41.3 $
43.3 $
41.3 $
41.3 $
42 $
41.3 $
44.3 $
45.8 $
51.1 $
CFR
60-61
28.7 $
31.2 $
33.2 $
31.3 $
31.3 $
33.8 $
31.8 $
34.8 $
36.3 $
41.6 $
FOB
59-60
37.5 $
40.3 $
42 $
40.5 $
40.5 $
41.8 $
40.6 $
43.6 $
45.1 $
50.4 $
CFR
59-60
27.2 $
29.2 $
31.2 $
30.6 $
30.6 $
31.1 $
30.1 $
33.1 $
34.1 $
39.4 $
FOB
58-59
36 $
38.3 $
40 $
39.4 $
39.4 $
40 $
38.9 $
41.9 $
42.9 $
48.2 $
CFR
58-59
25.4 $
28.1 $
29.4 $
28.4 $
28.4 $
28.7 $
27.7 $
30.7 $
31.7 $
37 $
FOB
57-58
34.2 $
36.9 $
38.2 $
37.2 $
37.2 $
37.8 $
36.5 $
39.5 $
40.5 $
45.8 $
CFR
57-58
23.6 $
26.3 $
27.3 $
26.1 $
26.1 $
26.4 $
25.4 $
28.4 $
29.4 $
34.7 $
FOB
56-57
32.4 $
35.1 $
36.1 $
34.9 $
34.9 $
35.6 $
34.2 $
37.2 $
38.2 $
43.5 $
CFR
56-57
21.7 $
24.4 $
25.4 $
23.9 $
23.9 $
24.4 $
23.2 $
26.2 $
27.2 $
32.5 $
FOB
55-56
30.9 $
33.6 $
34.6 $
33.1 $
33.1 $
33.6 $
32.4 $
35.4 $
36.4 $
41.7 $
CFR
55-56
19.2 $
21.6 $
22.6 $
21.1 $
21.1 $
18.3 $
19.3 $
22.3 $
23.3 $
28.3 $
FOB
54-55
28.4 $
30.8 $
31.8 $
30.3 $
30.3 $
30.5 $
28.5 $
31.5 $
32.5 $
37.5 $
CFR
54-55
17.7 $
20.1 $
21.1 $
19.4 $
19.4 $
19.4 $
17.7 $
20.7 $
21.7 $
26.9 $
FOB
53-54
26.9 $
29.3 $
30.3 $
28.8 $
28.8 $
28.7 $
27 $
30 $
31 $
36 $
CFR
53-54
15.1 $
18.1 $
20.1 $
18.3 $
18.3 $
18.1 $
15.9 $
18.9 $
19.9 $
24.9 $
FOB
52-53
24.9 $
27.3 $
27.8 $
26 $
26 $
25.9 $
23.7 $
26.7 $
27.7 $
32.7 $
CFR
52-53
FOB
51-52
CFR
51-52

نمودار تغییرات قیمت سنگ آهن هماتیت (Hematite) عیار 60-61 تحویل به صورت FOB
عیار : شرایط تحویل : بازه زمانی :
نمایش کامل جدول

جدول قیمت جهانی سنگ آهن هماتیت (Hematite)
4
خرداد
1
خرداد
29
ارديبهشت
27
ارديبهشت
25
ارديبهشت
23
ارديبهشت
21
ارديبهشت
20
ارديبهشت
18
ارديبهشت
14
ارديبهشت
تحویل
عیار
29.6 $
32.9 $
33.9 $
32.2 $
32.2 $
33.2 $
32.2 $
35.2 $
36.7 $
42.2 $
FOB
61-62
38.4 $
40.9 $
42.7 $
41.2 $
41.2 $
42.2 $
41 $
44 $
45.5 $
51 $
CFR
61-62
27.4 $
29.9 $
31.9 $
30.9 $
30.9 $
31.2 $
30.2 $
33.2 $
34.7 $
41.2 $
FOB
60-61
37.2 $
39.7 $
41.7 $
40.7 $
40.7 $
41 $
41 $
43 $
44.5 $
50 $
CFR
60-61
26.4 $
28.9 $
30.7 $
29.7 $
29.7 $
30 $
29 $
32 $
33.5 $
39 $
FOB
59-60
35.2 $
37.7 $
39.5 $
38.5 $
38.5 $
39.3 $
37.3 $
40.3 $
42.3 $
47.8 $
CFR
59-60
25 $
27.5 $
29.5 $
28.6 $
28.6 $
29.6 $
27.6 $
30.6 $
31.6 $
37.1 $
FOB
58-59
33.8 $
36.3 $
38.3 $
37.4 $
37.4 $
38.4 $
36.4 $
39.4 $
40.4 $
45.9 $
CFR
58-59
23.5 $
26 $
28 $
27 $
27 $
27 $
26 $
29 $
30 $
35 $
FOB
57-58
32.3 $
34.8 $
36.8 $
35.8 $
35.8 $
36.8 $
34.8 $
37.8 $
38.8 $
43.3 $
CFR
57-58
21.4 $
23.7 $
24.7 $
23.5 $
23.5 $
24.5 $
22.5 $
25.5 $
26.5 $
31.8 $
FOB
56-57
30.2 $
32.5 $
33.5 $
32.3 $
32.3 $
33.3 $
31.3 $
34.3 $
35.3 $
40.3 $
CFR
56-57
19.9 $
22.2 $
23.2 $
22.7 $
22.7 $
21.7 $
19.7 $
22.7 $
23.7 $
28.7 $
FOB
55-56
28.7 $
31 $
32 $
30.8 $
30.8 $
30.5 $
28.5 $
31.5 $
32.5 $
37.5 $
CFR
55-56
18.3 $
20.6 $
21.6 $
20.2 $
20.2 $
20.2 $
17.2 $
20.2 $
21.2 $
26.2 $
FOB
54-55
26.5 $
28.8 $
29.8 $
28 $
28 $
28 $
26 $
29 $
30 $
35 $
CFR
54-55
16.8 $
19.1 $
20.1 $
18 $
18 $
18 $
16 $
19 $
19 $
24 $
FOB
53-54
25.5 $
27.8 $
28.8 $
27 $
27 $
27 $
25 $
28 $
28 $
33 $
CFR
53-54
FOB
52-53
CFR
52-53
FOB
51-52
CFR
51-52