حذف عوارض صادرات سنگ‌های فرآوری شده          -          معاونت معدنی هیچگاه در کنار معدنی‌ها نبوده است          -          دولت مانع صادرات سنگ‌آهن نشود          -          وزارت صنعت درباره پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی تجدیدنظر کند          -          بهره‌برداری از دومین گندله‌سازی میدکو با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن          -          معاونت معدنی هیچگاه در کنار معدنی‌ها نبوده است          -          برنامه افزایش ذخیره قطعی سنگ آهن سنگان از ۱ به ۱.۲ میلیارد تن          -          کشف ذخایر جدید سنگ آهن در ایران مرکزی /شناسایی رگه های طلا، سرب و روی در سنگان          -          معاون وزیر صنعت: صادرات سنگ آهن مصداق خام فروشی است          -          نخستین محموله سنگ آهن هماتیت صادراتی به ترکمنستان          -          

قیمت های جهانی سنگ آهن


 

اولين نرم افزار اندرويدي قيمت هاي جهاني سنگ آهن ايران
امكاني رايگان از گروه ايران سنگ آهن براي فعالان بازار سنگ آهن
نمودار تغییرات قیمت سنگ آهن مگنتیت (Magnetite) عیار 60-61 تحویل به صورت FOB
عیار : شرایط تحویل : بازه زمانی :
نمایش کامل جدول

جدول قیمت جهانی سنگ آهن مگنتیت (Magnetite)
17
آذر
16
آذر
15
آذر
12
آذر
9
آذر
6
آذر
1
آذر
26
آبان
22
آبان
21
آبان
تحویل
عیار
47.1 $
47.1 $
45.8 $
48.1 $
50.9 $
48 $
43.7 $
44.1 $
46.7 $
46.7 $
FOB
61-62
59.6 $
59.6 $
58.1 $
60.1 $
62.9 $
62.9 $
55.6 $
55.8 $
58.1 $
58.1 $
CFR
61-62
45.1 $
45.1 $
43.8 $
46.1 $
48.9 $
46 $
41.7 $
42.2 $
45 $
39.5 $
FOB
60-61
57.6 $
57.6 $
56.1 $
58.1 $
60.9 $
57.9 $
53.6 $
53.8 $
56.3 $
50.3 $
CFR
60-61
42.8 $
42.8 $
41.5 $
43.8 $
46.6 $
43.7 $
38.9 $
39.3 $
42.3 $
38 $
FOB
59-60
55.3 $
55.3 $
53.8 $
55.8 $
58.6 $
55.6 $
50.8 $
51 $
53.7 $
48.2 $
CFR
59-60
39.9 $
39.9 $
38.6 $
40.9 $
43.9 $
41.5 $
36.7 $
36.4 $
39.1 $
34.5 $
FOB
58-59
52.4 $
52.4 $
50.9 $
52.9 $
55.9 $
53.4 $
48.6 $
48.1 $
50.5 $
45.4 $
CFR
58-59
37.8 $
37.8 $
36.5 $
38.8 $
41.8 $
39.9 $
34.6 $
34.4 $
36.8 $
32.2 $
FOB
57-58
50.3 $
50.3 $
48.8 $
50.8 $
53.8 $
51.8 $
46.5 $
46 $
48.2 $
43.1 $
CFR
57-58
35.4 $
35.4 $
34.1 $
36.4 $
39.4 $
37.5 $
32.4 $
32.1 $
34.6 $
30 $
FOB
56-57
47.9 $
47.9 $
46.4 $
48.4 $
51.4 $
49.4 $
44.3 $
43.8 $
46 $
40.9 $
CFR
56-57
32.9 $
32.9 $
31.6 $
33.9 $
36.9 $
36 $
30.4 $
30.1 $
32.4 $
28.4 $
FOB
55-56
45.4 $
45.4 $
43.9 $
45.9 $
48.9 $
46.9 $
41.3 $
40.8 $
42.8 $
38.3 $
CFR
55-56
30.2 $
30.2 $
28.9 $
31.2 $
36.9 $
33.3 $
28.2 $
27.9 $
30.4 $
26.4 $
FOB
54-55
42.7 $
42.7 $
41.2 $
43.2 $
48.9 $
44.2 $
39.1 $
38.6 $
40.8 $
36.3 $
CFR
54-55
27.5 $
27.5 $
26.2 $
28.5 $
34.2 $
29.6 $
24.2 $
23.9 $
26.2 $
22.7 $
FOB
53-54
40 $
40 $
38.5 $
40.5 $
46.2 $
41.5 $
36.1 $
35.6 $
37.6 $
33.6 $
CFR
53-54
25.4 $
25.4 $
24.1 $
26.4 $
31 $
27.5 $
22.1 $
21.8 $
23.9 $
20.6 $
FOB
52-53
37.9 $
37.9 $
36.4 $
38.4 $
43 $
39.4 $
34 $
33.5 $
35.3 $
31.5 $
CFR
52-53
FOB
51-52
CFR
51-52

نمودار تغییرات قیمت سنگ آهن هماتیت (Hematite) عیار 60-61 تحویل به صورت FOB
عیار : شرایط تحویل : بازه زمانی :
نمایش کامل جدول

جدول قیمت جهانی سنگ آهن هماتیت (Hematite)
17
آذر
16
آذر
15
آذر
12
آذر
9
آذر
6
آذر
1
آذر
26
آبان
21
آبان
18
آبان
تحویل
عیار
44.8 $
44.8 $
43.5 $
45.8 $
48.8 $
46.4 $
42.3 $
42.7 $
45.3 $
39.6 $
FOB
61-62
57.3 $
57.3 $
55.8 $
57.8 $
55.8 $
58.3 $
54.2 $
54.4 $
56.7 $
50.5 $
CFR
61-62
42.9 $
42.9 $
41.6 $
43.9 $
46.9 $
44.5 $
40.4 $
40.8 $
43.6 $
38.1 $
FOB
60-61
55.4 $
55.4 $
53.9 $
55.9 $
58.9 $
56.4 $
52.3 $
52.5 $
55 $
49 $
CFR
60-61
40.3 $
40.3 $
39 $
41.3 $
44.3 $
41.9 $
37.3 $
37.7 $
40.7 $
35.4 $
FOB
59-60
52.8 $
52.8 $
51.3 $
53.3 $
56.3 $
53.8 $
49.2 $
49.4 $
52.1 $
46.3 $
CFR
59-60
37.7 $
37.7 $
36.4 $
38.7 $
41.7 $
39.3 $
34.2 $
33.9 $
36.6 $
32.1 $
FOB
58-59
50.2 $
50.2 $
48.7 $
50.7 $
53.7 $
51.2 $
46.1 $
45.6 $
48 $
43 $
CFR
58-59
35.4 $
35.4 $
34.1 $
36.4 $
39.4 $
37.3 $
32.2 $
31.9 $
34.6 $
30.3 $
FOB
57-58
47.9 $
47.9 $
46.4 $
48.4 $
51.4 $
49.2 $
44.1 $
43.6 $
46 $
41.2 $
CFR
57-58
33.2 $
33.2 $
31.9 $
34.2 $
37.2 $
35.1 $
30.2 $
29.9 $
32.4 $
28.4 $
FOB
56-57
45.7 $
45.7 $
44.2 $
46.2 $
49.2 $
47 $
42.1 $
41.6 $
43.8 $
39.3 $
CFR
56-57
30.5 $
30.5 $
29.2 $
31.5 $
34.5 $
32.4 $
28 $
27.7 $
30.4 $
26.4 $
FOB
55-56
43 $
43 $
41.5 $
43.5 $
46.5 $
44.3 $
39.9 $
39.4 $
41.8 $
37.3 $
CFR
55-56
27.7 $
27.7 $
26.4 $
28.7 $
32.3 $
30.4 $
25.8 $
25.5 $
28 $
24.2 $
FOB
54-55
40.2 $
40.2 $
38.7 $
40.7 $
43.7 $
41.5 $
37.1 $
36.6 $
38.8 $
34.5 $
CFR
54-55
25 $
25 $
23.7 $
26 $
29.4 $
27.3 $
23.1 $
22.8 $
25.1 $
22 $
FOB
53-54
37.5 $
37.5 $
36 $
38 $
41 $
38.8 $
34.6 $
34.1 $
36.1 $
32.5 $
CFR
53-54
FOB
52-53
CFR
52-53
FOB
51-52
CFR
51-52