معادن سنگان در میان ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان          -          سنگ آهن کردستان خام فروشی نمی شود          -          افزایش قیمت سنگ آهن تولید کننده را از صادرات محروم می‌کند          -          قیمت همه چیز جهانی شده ؛ جز سنگ آهن          -          لزوم تاثیر تفاوت قیمت سنگ آهن داخلی با بازارهای جهانی در قیمت‌گذاری محصولات          -          کنترل نرخ سنگ‌آهن به سود زنجیره          -          عوارض صادرات مواد معدنی منتفی شد          -          پنجمین کنگره جهانی آهن اسفنجی و گندله برگزار می‌شود+جزئیات          -          صادر کنندگان مواد معدنی خام موظف به پرداخت مالیات هستند           -          رشد 26 درصدي توليد کنسانتره سنگ آهن          -          

اينكوترمز 2000 و 2010


 

اصطلاحات اينكو ترمز 2000 به صورت خلاصه

EXW  تحويل‌ كالا در محل‌ كار (... نام‌ محل‌ مقرر)

FCA   تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ كننده‌ (...  نام‌ محل‌ مقرر)

FAS   تحويل‌ كالا در كنار كشتي‌ (... نام‌ بندر  بارگيري‌)

FOB   تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ (... نام‌ بندر  بارگيري‌)

CFR   قيمت‌ كالا و كرايه‌ تا بندر مقصد (... نام‌  بندر مقصد)

CIF   قيمت‌ كالا، بيمه‌ و كرايه‌ تا بندر مقصد (...  نام‌ بندر مقصد)

  CPT   پرداخت‌ كرايه‌ حمل‌ كالا تا مقصد (...نام‌  محل‌ مقرر در مقصد)

  CIP   پرداخت‌كرايه‌ حمل‌ و بيمه‌ كالا تا مقصد  (...نام‌محل‌ مقرر در مقصد)

  DAF   تحويل‌ كالا در مرز (...نام‌ محل‌ تعيين‌ شده‌  در مرز)

  DES  تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ در بندر مقصد  (...نام‌ بندر مقصد)

  DEQ   تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد (...نام‌  بندر مقصد)

  DDU   تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد بدون‌ ترخيص‌  و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي (... نام‌  محل‌ مقرر در مقصد)

  DDP  تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌ و  با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌ (...نام‌ محل‌  مقرر در مقصد)

 

تحويل‌ كالا در محل‌ كار (... نام‌ محل‌ مقرر)

EXW Ex Works (... named place)

گروه‌ E  

 نقطه‌ عزيمت‌

تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ كننده‌ (... نام‌ محل‌ مقرر)

FCA Free Carrier (... named place)

 

گروه‌  F

قسمت‌ اعظم‌ كرايه‌ پرداخت‌ نمي‌شود

تحويل‌ كالا در كنار كشتي‌ (... نام‌ بندر بارگيري‌)

FAS Free Alongside Ship (... named port of shipment)

 

تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ (... نام‌ بندر بارگيري‌)

FOB Free On Board (... named port of shipment)

 

قيمت‌ كالا و كرايه‌ تا بندر مقصد(... نام‌ بندر مقصد)

  CFR Cost and Freight (… named port of destination (

 

گروه‌  C  

قسمت‌ اعظم‌ كرايه‌ پرداخت‌ مي‌شود

قيمت‌ كالا، بيمه‌ و كرايه‌ تا بندر مقصد(... نام‌ بندر مقصد)

CIF Cost, Insurance and Freight ( … named port of destination (

پرداخت‌، كرايه‌ حمل‌ كالا تا مقصد

 (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

CPT Carriage Paid To(… named place of destination (

 

پرداخت‌ كرايه‌ حمل‌ و بيمه‌ كالا تا مقصد

 (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

CIP Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination (

تحويل‌ كالا در مرز

 (... نام‌ محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز)

DAF Delivered At Frontier (... named place)

 

گروه‌  D

 نقطه‌ ورود كالا

تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ در بندر مقصد

 (... نام‌ بندر مقصد)

DES Delivered Ex Ship(... named place)

 

تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد

 (... نام‌ بندر مقصد)

DEQ Delivered Ex Quay

(… named place of destination (

تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد بدون‌ ترخيص‌ و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌

 (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد

DDU Delivered Duty Unpaid

(… named place of destination (

تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌  و با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌

 (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

DDP Delivered Duty Paid

(… named place of destination (

 

 

 

 

((((  شرح كامل اينكو ترمز 2000  را از اينجا دانلود كنيد ))))

 

 

 

 

تقسيم مسئوليت در ترم هاي مختلف  

 

 

 

 

 

 

مقایسه اینکوترمز 2000 با اینکوترمز 2010

نویسنده: میلاد صبوری ,

 

اینکوترمز اولین بار در سال 1936 منتشر شد و سپس در سال‌های 1953، 1967،1976، 1990، 2000 مورد بازنگری قرار گرفت. در سال 2010 آخرین بازنگری بر روی مجموعه قواعد اینکوترمز توسط ICC انجام شده است.

اینکوترمز مجموعه قواعدی است که توسط اتاق تجارت بین المللی یا به اختصار نهاد ICC برای استفاده در بازرگانی بین المللی تدوین شده است.

با توجه به اینکه نزدیک به یک سال از انتشار نسخه 2010 اینکوترمز می‌گذرد با این حال همچنان در برخی موارد تجار از قواعد نسخه 2000 اینکوترمز در قراردادهای بین المللی خود استفاده می‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت که نسخه 2010 اینکوترمز مشابه نسخه 2000 اینکوترمز می‌باشد به استثنا مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اولین تغییر نسخه 2010 نسبت به نسخه 2000، تغییر در دسته بندی قواعد است. همان‌طور که در
قواعد اینکوترمز اشاره شده است در اینکوترمز 2000، قواعد به چهار دسته کلی
C ، D ، E و F تقسیم می‌شوند. هر کدام از این چهاردسته کلی به ترتیب شامل چهار، پنج، یک و سه قاعده می‌باشند. بنابراین به طور کلی اینکوترمز 2000 دارای 13 قاعده است که شرایط مختلف بین خریدار و فروشنده در یک تجارت بین المللی را پوشش می‌دهند. در نقطه مقابل و در اینکوترمز 2010 قواعد در دو دسته کلی تقسیم شده‌اند. دسته اول قواعدی هستند که در آنها حمل و نقل کالای مورد معامله از طریق همه روش‌های حمل قابل انجام است. در دسته دوم قواعدی قرار می‌گیرند که ویژه حمل دریایی هستند. این نوع دسته بندی قواعد در هر یک از دو نسخه در جداول زیر به صورت خلاصه آورده شده‌اند.

اینکوترمز 2000

نام دسته بندی

نام قاعده

E

EXW

F

FCA

FAS

FOB

C

CFR

CPT

CIF

CIP

D

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

تغییر دیگر نسخه 2010 نسبت به نسخه 2000، حذف قواعد DAF ، DES ، DEQ ، DDU و اضافه شدن قواعد DAP و DAT می‌باشد.

اینکوترمز 2010

دسته یک (ویژه تمامی روش‌های حمل )

دسته دو (انحصارا ویژه حمل دریایی )

EXW

FAS

FCA

FOB

CPT

CFR

CIP

CIF

DAT

-

DAP

-

DDP

-

قواعد اضافه شده در اینکوترمز 2010 به شرح زیر هستند.

• قاعده ( DAT(Delivered at Terminal : تحویل در پایانه. در این قاعده ترخیص وارداتی بر عهده خریدار است.
• قاعده (
DAP(Delivered At Place : تحویل در محل مقرر. در این قاعده محل تحویل کالا الزاما پایانه نیست و می‌تواند بر اساس توافق طرفین جایی غیر از پایانه مثلا انبار خریدار باشد.

قابلیت شمول دیگر تفاوت نسخه 2000 با 2010 می‌باشد. براساس نسخه 2010 قواعد اینکوترمز در معاملات داخلی هم قابلیت کاربرد دارند.

موارد اشاره شده در بالا تغییرات عمده اینکوترمز 2010 با اینکوترمز 2000 می‌باشد. سایر تغییرات، مواردی هستند که در برخی جزئیات مربوط به هر قاعده ایجاد شده‌اند. به عنوان مثال در قاعده FOB نسخه 2000 ملاک تحویل کالا از فروشنده به خریدار نرده کشتی است. یعنی به محض اینکه کالا توسط جرثقیل از نرده کشتی به سمت داخل کشتی رد شد به معنای تحویل داده شدن کالا از مشتری به خریدار است. به عبارت دیگر در این حالت اگر کالای مورد نظر در حین گذاشته شدن بر روی کف کشتی به هر دلیلی از جرثقیل جدا شده و سقوط کند مسولیت خسارت احتمالی وارد شده به کالا بر عهده خریدار است. اما در نسخه 2010 قاعده FOB به این صورت اصلاح شده است که ملاک تحویل کالا کف کشتی تعیین شده است. به بیان دیگر در نسخه 2010 اینکوترمز فروشنده باید کالا را به صورت سالم بر روی کف کشتی تحویل خریدار دهد.

 پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی